Kitaplarımız

Osmanlı Padişahları (Cep Boy)

Admin - 2017-11-02

Dünya tarihinde kesintisiz, altı asrı aşan bir ömürle 36 padişaha sahip hiçbir devlet yoktur... Dört yüz çadırlık bir beyliğin, üç kıtaya yayılan ihtişamlı bir cihan devletine dönüşmesi elbette tesadüf değildir. Bu ba

Raşit GÜNDOĞDU

DEVAMINI OKU

Amanvermez Avni İskeletler Arasında

Admin - 2017-11-02

Yetkili merciler, padişahın ve milletin aleyhinde toplantılar yapıldığı haberini alır almaz bu kişileri yakalatma işini en iyi yapabilecek kişi olan Amanvermez Avni ile iletişime geçip ondan padişah namına bu işi çözmesini isterler. Avni “emir büyü

Ebu's Süreyya SAMİ

DEVAMINI OKU

Amanvermez Avni Ölü

Admin - 2017-11-02

Kanun kaçakların korkulu rüyası, bulunduğu dönemin en cevval dedektifi Amanvermez Avni’nin aniden vefat etmesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Bu haberi alan kanun kaçakları Avni’nin yokluğunda kanunsuz işlere son sürat devam ederler. B

Ebu's Süreyya SAMİ

DEVAMINI OKU

Amanvermez Avni Boyacı

Admin - 2017-07-13

Kanun kaçaklarının korkulu rüyası olan Amanvermez Avni ve ekibi serinin bu kitabında Pisbıyık lakaplı azılı hırsız Ligor’u yakalamak için işe koyuluyor ve türlü kılıklara girip, şehrin altını üstüne getiriyor. Polis teşkilatının bil

Ebu's Süreyya SAMİ

DEVAMINI OKU

Amanvermez Avni Sessiz Tabanca

Admin - 2017-11-02

Şehrin en ünlü dedektifi olan Amanvermez Avni ve ekibi padişaha suikast düzenlemek için görevlendirilen Rus Kontesi’nin İstanbul’a geleceğini duyar duymaz işe koyulurlar. Mısır Prens’i kılığına girerek Kontes’i yakın markaja alan Avni

Ebu's Süreyya SAMİ

DEVAMINI OKU

Yunus Emre'den Seçmeler

Admin - 2017-11-02

Tasavvufi kimliğinin yanı sıra, fikrî ve edebî yönüyle de önemli bir yere sahip olan Yunus Emre, en karmaşık konuları dahi, kendine has üslubuyla anlaşılır kılmış ve eşsiz şiirleriyle klasikleşmiştir. 

Bu çalışmadaki şi

Tuna ERDOĞDU

DEVAMINI OKU

Seyehatnâme'den Seçmeler

Admin - 2017-11-02

Gördüğü bir rüyanın etkisiyle seyahate başlayan Evliya Çelebi, gezdiği yerlerin coğrafi konumunu, mimarisini; önemli kişilerini, dillerini, inançlarını; giyimlerini ve gündelik yaşamlarını; dinlediği ve şahit olduğu olayları etkileyici &u

Tuna ERDOĞDU

DEVAMINI OKU

Osmanlı'dan Karikatürler

Admin - 2017-11-02

Karikatür, bir kişi, tip ya da eylemin çizgiyle çarpıtılmış, abartılmış sunuluşudur …

Karikatür, çizildiği dönemi en iyi yansıtan kaynaklardan biridir. O dönemdeki sosyal, ekonomik, kültürel ve saire bir ço

Nihat YALÇIN

DEVAMINI OKU

100 Soruda 1. Dünya Savaşı

Admin - 2017-11-02

Dünya savaşı gerçekte hangi nedenle çıktı?
Osmanlı Devleti buna neden ve nasıl dahil oldu?
Osmanlı Devleti Almanlarla neden ittifak yaptı?
Bulgaristan’ın savaşa katılması için Osmanlı Devleti hangi tavizi verdi?
Savaşın fi

Ali SATAN

DEVAMINI OKU