Kitaplarımız

Kültür Vandalizmi

Admin - 2018-02-20

Vandalizmler (yıkıcılıklar) arasında kültüre yönelik olanı hiç şüphesiz 
en tahripkârıdır. Çünkü kadim kültürün kaybolmasıyla toplumsal
benlik de silinmeye başlar.

Bu kitapta 20. yüzyılın ortalarına kadar kitabe kazıtmadan bina yıkmaya
kadar varan maddi ve manevi kültür değerlerimizin yok edilmesinin
hangi sorunlara yol açtığı ve bu sorunlara belediyeler ve halk olarak
nasıl çare ve çözümler üretilebileceği tartışılmıştır.

Kitapta kuramsal bir girişten sonra üç yerleşim yerimiz, Erzurum, Mardin,
Babaeski, örnek olay ve örnek mahaller olarak işlenmiş ve okuyucuya
sunulmuştur.

Şehirlerimiz ve kadim kültürümüz uğrunda hiçbir adım ve çabayı
küçümsemeden daima faydalı, kalıcı ve güzel işler görme ümidiyle.

Okumak, başarının anahtarıdır.

A. Teyfur ERDOĞDU