Kitaplarımız

Amanvermez Avni İskeletler Arasında

Admin - 2017-11-02

Yetkili merciler, padişahın ve milletin aleyhinde toplantılar yapıldığı haberini alır almaz bu kişileri yakalatma işini en iyi yapabilecek kişi olan Amanvermez Avni ile iletişime geçip ondan padişah namına bu işi çözmesini isterler. Avni “emir büyük yerden” diye düşünerek kabul eder fakat elde ne adres  ne de şahıs bilgisi vardır. Tüm bu yetersizliklere rağmen işe koyulan Amanvermez ve ekibi türlü kılıklara girerek suçluları yakalamak için türlü yollar denerler. Zira bu sefer işleri hiç kolay olmayacaktır.

Ebu's Süreyya SAMİ