Kitaplarımız

Seyehatnâme'den Seçmeler

Admin - 2017-11-02

Gördüğü bir rüyanın etkisiyle seyahate başlayan Evliya Çelebi, gezdiği yerlerin coğrafi konumunu, mimarisini; önemli kişilerini, dillerini, inançlarını; giyimlerini ve gündelik yaşamlarını; dinlediği ve şahit olduğu olayları etkileyici üslubuyla kaleme alarak, dünya seyyahları arasında seçkin bir yerine sahip olmuştur. 

Bu çalışmadaki yazılar, çeşitli kaynaklardan seçilerek, özenle üsluplandırılmıştır. 

“Seyahatname, İslam edebiyatının, belki de dünya edebiyatının en uzun ve kapsamlı seyahat anlatısıdır.” Robert Dankoff 

Tuna ERDOĞDU