Kitaplarımız

Nasreddin Hoca’dan Seçmeler

Admin - 2017-11-02

Gülmece türünün simgesi haline gelmiş olan Nasrettin Hoca’nın on üçüncü yüzyılda Anadolu’da yaşamış olduğuna inanılır. Hazırcevaplılığıyla tanınan Hoca, her hikayede çelişik niteliklere bürünür ve olayın ciddiyetini, mizah unsuru katarak ortaya koyar…
Bu çalışmadaki hikayeler, çeşitli kaynaklardan seçilerek, özenle üsluplandırılmıştır.
“Onun belirttiği, derin ve her biri kıymet hükmü getiren mizah tablolarına, ancak komik Şarlo dediğimiz deha çapındaki sanatkârdır ki; biraz yaklaşabilmiştir…” Necip Fazıl Kısakürek

“Hoca, halkın hayal gücünde; halk, icap edince kendine bile onun nüktesiyle çatıyor, onun diliyle sözler sarf ediyor. Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun dediği gibi; “Yakın zamanda Hoca, otobüse ve dolmuşa da binecek, taksiye de binmek isteyecek mutlaka.” Abdullah Gölpınarlı

Tuna ERDOĞDU